Samenwerken in De Omkeer

Samenwerken in De Omkeer

Op 19 mei jongstleden gingen de deuren van De Omkeer aan de Edisonstraat in Zoetermeer open. Het grote pand stond meer dan 10 jaar leeg en heeft nu een nieuwe bestemming als circulair bedrijfsverzamelgebouw. In De Omkeer wordt samengewerkt aan één doel: een duurzame toekomst waarin er voor iedereen kans is op werk.

In De Omkeer werken Kringloopwarenhuis Het Goed, Stichting EcoWare, Werkbedrijf De Binnenbaan en Teamwerk samen. Zij willen hergebruik van spullen bevorderen en de hoeveelheid restafval verminderen. Bovendien worden werkplekken geboden aan cliënten van dagbesteding, 40 tot 50 (doelgroep)medewerkers en 10 tot 20 leerwerkplekken voor werkzoekenden. Met elkaar geven de partners invulling aan een beter, inclusief en circulair Zoetermeer.

Kweekvijver
Patrick Verhoef van De Binnenbaan spoort onder- nemers aan om hun bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. Verhoef: “De opening van De Omkeer is wat ons betreft geen eindpunt, maar een begin. We hebben bijvoorbeeld ook plannen om lokaal de tweedehands kleding te sorteren, afval- en grondstoffen te scheiden op de milieustraat en samen te werken met andere kringloopwinkels. Ook willen we doorlopende leerlijnen realiseren met ondernemers uit het stadshart en de winkelcentra. Denk aan logistieke bedrijven als Zeeman, Ikea en de bouwmarkten. Verder is er de wens om een bedrijfsschool circulaire retail te starten waarin kringloopbedrijven en mbo’s samenwerken om werknemers aan een startkwalificatie of meer te helpen. Op het gebied van techniek, horeca en retail kan De Omkeer een kweekvijver zijn. Zeker in deze tijd waarin het aantal vacatures groot is, biedt dit kansen voor mensen die nu nog aan de kant staan. Kortom, ondernemers zet met ons de stap naar circulariteit en inclusiviteit. Kom vooral eens kijken, denk met ons mee en zet je netwerk in.” Stichting EcoWare is uitgegroeid tot een serieuze partner in het sociaal domein. De organisatie richt zich al 18 jaar op het opknappen en herbruikbaar maken van pc’s en andere technische apparatuur, fietsen en aanverwanten. Deze spullen worden opgeknapt door mensen met een onbenut arbeidspotentieel die zo bij EcoWare een nuttige werkplek krijgen. De herbruikbare spullen worden na afschrijving aangeleverd door grote bedrijven, ziekenhuizen en universiteiten. Fietsen komen onder meer via inleverpunten van ANWB bij EcoWare terecht. Het fietsdepot van de gemeente kan een toekomstige bron zijn. De opgeknapte goederen worden verspreid onder verschillende doelgroepen. Via de verschillende stichtingen Leergeld komen opgeknapte pc’s, laptops en fietsen terecht bij kinderen uit gezinnen die het door armoede of anderszins niet kunnen betalen. Hard nodig voor school en om mee te doen in de samenleving. Freddie Krullaars van Ecoware: “We zien in De Omkeer enorme kansen en een manier om voor onze doelgroepen een warme plek te realiseren die past bij hun groei.” Ook Edwin Eijsackers van Teamwerk is blij met de samenwerking in De Omkeer en zegt: “We werken al jaren samen met De Binnenbaan als het gaat om het bemiddelen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een betaalde baan. Bovendien bieden we via Teamwerk Zorg dagbesteding aan mensen die (nog) niet toe zijn aan werk. In de kringloopwinkel van Het Goed en de werkplekken van EcoWare zijn er daarvoor diverse mogelijkheden.” 

'Een duurzame hotspot waar maatschappelijke betrokkenheid, inclusiviteit en milieuvriendelijkheid hand in hand gaan'

Willem van Rijn van Het Goed: “We versterken elkaar in hetzelfde doel en zijn een voorbeeld voor nieuw ondernemerschap. Mensen vinden hier relevant en aantrekkelijk werk. Op één plek biedt De Omkeer een enorme variëteit aan soorten werk, waardoor veel mogelijk is. Daarnaast is hergebruik belangrijk om te komen tot een circulaire economie. Door langer met je spullen te doen, wordt per kilo ook een kilo CO2-uitstoot vermeden. Hiermee leveren we gezamenlijk een bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering."

DE BINNENBAAN
Einsteinlaan 10
2719 EP Zoetermeer
079 - 363 34 00
info@debinnenbaan.nl
www.debinnenbaan.nl


Reacties