College stemt in met Centrumplan Vinkeveen

College stemt in met Centrumplan Vinkeveen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 mei unaniem ingestemd met het Centrumplan Vinkeveen. Met deze goedkeuring staat het licht op groen voor de bouw van 237 woningen en de invoer een 30-km zone in het dorp. Het Centrumplan wordt op 29 juni ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wethouder Anja Vijsselaar is blij met deze uitkomt: "Ik ben verheugd dat het college unaniem heeft ingestemd met het Centrumplan Vinkeveen. Over de ontwikkeling van het Centrumplan spreken we al meer dan 10 jaar en nu gaat het gebeuren. Het Centrumplan draagt bij aan een gevarieerde woningvoorraad en een veiligere verkeerssituatie. Ik kijk ernaar uit om het plan op 29 juni aan de gemeenteraad voor te leggen en samen te werken aan de verdere ontwikkeling van dit prachtige dorp."

Woningbouw
Van de nieuwe woningen is – conform de woonvisie 2015 – 30% bestemd voor sociale huur en 15% voor middeldure huur/goedkope koop. Van de woningen kan 25% toegewezen worden aan inwoners van gemeente De Ronde Venen of mensen die verbonden zijn aan onze gemeente door werk, historie of familie. Bij de ontwikkeling van de woningen zal de ontwikkelaar zich met name richten op starters, jonge gezinnen en senioren.

Verkeer
Om de verkeerssituatie op en rond de Herenweg te verbeteren en veiliger te maken, investeert de gemeente met dit plan in de huidige wegenstructuur door deze als 30-km wegen in te richten. De fietser krijgt een meer prominente positie binnen het wegennet waardoor de fietsroute door Vinkeveen logischer en vooral ook veiliger wordt. Daarnaast wordt de automobilist meer bewust gemaakt van hun positie op de weg en in het bijzonder ten opzichte van de fietsers. Hiermee vervalt het oorspronkelijke verkeersplan van 2021, waarbij er een nieuwe weg onder de N201 zou worden aangelegd.

Recreatie
Inwoners zijn erg enthousiast over plannen voor de Adelaarlocatie. Dit wordt voor inwoners straks een fijne plek aan het water om iets te gaan eten, te drinken en om te gaan wonen. Aan de oever komt een strandje met een aanlegsteiger waar bootjes overdag aan kunnen leggen. Tevens kan het plein multifunctioneel ingezet worden, zowel als evenemententerrein als voor dagelijks recreëren en parkeren. Dit plan verbetert de verbinding tussen het dorp en de plassen aanzienlijk en versterkt de relatie tussen het dorp en de plassen door de openbare toegankelijkheid van het terrein van de Adelaar, waardoor de plas makkelijk bereikbaar is.

 


Reacties

WhatsApp us!