Bij Care4Capital draait het om maatwerk

Bij Care4Capital draait het om maatwerk Foto: Michel ter Wolbeek

Harald Leendertse en Menno Gubbels genieten elke dag van hun werk, wat meer is dan werk alleen. Menno zegt: “Het is mijn plicht om dagelijks de beursontwikkelingen te volgen, maar het is tevens mijn grote hobby.” Harald: “Wij zouden niets liever willen; wij hebben een fascinatie voor financiële markten.”

Harald en Menno zijn eigenaars van vermogens- beheerder Care4Capital. Harald is de oprichter en Menno kwam er vier jaar geleden op gelijkwaardige basis bij. Hun verhaal is gebonden aan de actualiteit. Lage rentes en hoge inflatie hebben anno 2022 invloed op vermogens. “Maar wij hebben ook andere tijden meegemaakt, van laag- conjunctuur tot bankencrisis. Onder alle omstandig- heden hebben wij één taak: het vermogen van onze relaties te laten renderen”, zegt Harald.

Mandaat
Menno: “Wij begeleiden onze relaties, maar zijn geen adviseurs. Wij krijgen hun mandaat en beheren dat deel van hun vermogen dat zij willen onderbrengen. Dat betekent dat deze mensen vertrouwen in ons moeten hebben. Vertrouwen moet altijd groeien, maar dan is het wel heel fijn dat we een prachtige trackrecord hebben opgebouwd.” Daaruit blijkt dat tal van relaties al jaren, soms al decennialang, terecht vertrouwen op de kennis en kunde van de heren. Menno: “Wie het vermogen bij ons in beheer geeft, gaat voor een langdurige samenwerking. Wij geloven niet in de korte klap en ook niet in gevoelige beleggingen die zichzelf op de lange termijn nog onvoldoende hebben bewezen, zoals cryptovaluta.”

Wens van de klant
Harald: “Onze kracht gaat schuil in het feit dat wij niet alleen beurscijfers volgen, maar ook echt willen weten waar beursgenoteerde bedrijven voor staan.” Hij geeft een voorbeeld: “Bedrijven die het in deze tijd van inflatie aandurven om tarieven te verhogen zonder marktaandeel te verliezen, daarin willen we nu investeren.” Het werk van Harald en Menno begint met de wens van de klant. “Wat is diens beleggingshorizon? Die is altijd leidend. Wie wil investeren in groene energie, wil dus geen aandelen in bedrijven waarvan fossiele brandstoffen de corebusiness vormen”, aldus Harald. Net zo belangrijk is hun werkwijze. Menno: “Wij zijn in het gat gedoken dat banken hebben achtergelaten. Banken hebben een 0800-nummer voor klanten, ook als het om tonnen gaat. Het persoonlijke gesprek is zo goed als verdwenen. Maar wie wil beleggen, wil aan tafel zitten en de ander in de ogen aankijken. Bovendien zijn wij altijd bereikbaar en veel flexibeler. Nogmaals, wij gaan altijd voor de lange termijn, maar wie het geld toch weer liquide wil maken, heeft een opzegtermijn van slechts één dag.”

Toezichthouders
De regels zijn, zeker sinds de bankencrisis, flink aangescherpt. Toezichthouders waken daarover. Bij Care4Capital begrijpen ze dat als geen ander, alhoewel hen dat vaak hoofdbrekens oplevert. “Wij moeten alles van onze klanten weten om voor hen een rekening bij een bank te mogen openen. De compliance is nu zo streng, dat bij het minste of geringste aan de bel wordt getrokken. De redelijkheid is hierbij soms zoek en dat levert begrijpelijkerwijs irritatie op bij mensen die hun vermogen door ons willen laten beheren.” Het is ook mogelijk om rechtstreeks via banken te beleggen. Menno zegt hierover: “Banken promoten hun eigen fondsen. Deze fondsen zijn geschikt voor passieve beleggers. Wij bieden daarentegen maatwerk, maar beleggen voor onze klanten op een actieve manier zonder risicovoller te werk te gaan. Niemand belegt risicoloos, maar wij huldigen het standpunt dat risico’s gepast moeten zijn. Wij speculeren niet, wij beleggen. Dat is een groot verschil.”

Gepassioneerde beleggers
Harald tot slot: “Wij zijn gepassioneerde beleggers, zien kansen en benutten die ten volle.” Het devies van Care4Capital luidt: niet te snel reageren op actuele zaken, of het nu corona is of de situatie in Oekraïne. Menno: “Wij gaan niet mee in de waan van de dag, maar blijven ons op de lange termijn focussen. Paniek is aan ons noch onze klanten besteed.”

CARE4CAPITAL VERMOGENSBEHEER
Herenweg 57A | 2105 MD Heemstede
023 - 741 01 20 |
info@care4capital.nl www.care4capital.nl


Reacties