Betere doorstroming voor verkeer op een groenere Schipholweg

Betere doorstroming voor verkeer op een groenere Schipholweg Foto: impressie Gemeente Leiden, Antea Group, JAM* architecten

De Schipholweg is onderdeel van de Leidse Ring Noord en één van de drukste wegen in Leiden. Met het vaststellen van het uitvoeringsbesluit voor Schipholweg Oost maakt het college van burgemeester en wethouders vaart met het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en de doorstroming voor autoverkeer en openbaar vervoer op dit deel van de Schipholweg. Daarnaast wordt het gebied groener en klimaatbestendig ingericht.

Het fietspad langs de Schipholweg is een belangrijke schakel in het fietsnetwerk van Leiden. Met een verwachte toename van 40% van het aantal fietsers in 2030, voeren we voor fietsers een aantal verbeteringen door. De fietspaden krijgen een breedte van vier meter. De fietspadoversteek over de Schipholweg bij het kruispunt met de Willem de Zwijgerlaan wordt aanzienlijk breder (van 2,75 naar 4,5 meter). Zo verbetert de doorstroming voor fietsers en wordt deze oversteek veiliger. Door de krappe bocht bij de overgang van het fietspad tussen de Dellaertweg en de Schipholweg ruimer te maken, verbetert ook daar de veiligheid en het fietscomfort. Aan de voetgangers in het gebied wordt gedacht door het aanleggen van drie meter brede stoepen.

Ontwikkelingen stationsgebied
Met het uitvoeringsbesluit wordt de doorstroming op de Schipholweg verbeterd waarbij een goede aansluiting op toekomstige woningbouw en voorzieningen zoals de nieuwe brandweerkazerne wordt gerealiseerd. Omdat de nieuwe brandweerkazerne (Schipholweg 130) eind 2022 in gebruik wordt genomen en een goede aansluiting op de Schipholweg daarvoor noodzakelijk is, is het deelproject Schipholweg in tweeën gesplitst in Schipholweg Oost en Schipholweg West. Dit project, Schipholweg Oost, loopt vanaf de noordzijde van de Stationspleintunnel, inclusief de Dellaertweg, tot en met de kruising van de Oegstgeesterweg/Willem de Zwijgerlaan. De herinrichting van Schipholweg West volgt later.

Verdubbeling bomen
Uit onderzoek blijkt dat de Schipholweg op zonnige dagen één van de heetste gebieden in Leiden is. De Leidse Ring Noord biedt de kans om de Schipholweg te vergroenen en klimaatbestendig te maken. De bestaande haagbeuken in de zijbermen blijven zoveel mogelijk staan in het gebied en worden aangevuld met lindes. Het bamboe aan beide kanten van de Stationspleintunnel wordt vervangen door bermen met bomen. In de middenberm komt een nieuwe bomenrij met bloeiende bomen. Dit zorgt voor meer variatie in soorten en daarmee meer biodiversiteit. De bermen krijgen kruiden- en bloemrijke vegetatie.

In het gebied staan nu 45 bomen. Hiervan worden er 13 gekapt. Er komen ten minste 66 nieuwe bomen bij. Met een toename van 53 bomen een verdubbeling van het huidige aantal. Gelijktijdig met de werkzaamheden aan de Schipholweg Oost wordt een hemelwaterafvoer aangelegd, zodat het relatief schone regenwater en het vuilwater gescheiden kunnen worden afgevoerd.

Leidse Ring Noord
De reconstructie van de Schipholweg is onderdeel van het project Leidse Ring Noord. Deze ringweg leidt doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft. Verkeer dat rijdt op een ringweg rond Leiden en Leiderdorp zorgt voor minder verkeer in woonwijken en draagt bij aan een leefbare en toegankelijke binnenstad van Leiden en dorpskern van Leiderdorp. Zo ontstaat meer ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer, maar ook voor meer groen.

Het uitvoeringsbesluit Leidse Ring Noord – deelproject Schipholweg Oost wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Die neemt naar verwachting in januari 2022 een besluit. De werkzaamheden aan de Schipholweg beginnen dan rond de zomer/het najaar van 2022 en duren ongeveer tot de zomer van 2023.

Dura Vermeer aannemer werkzaamheden Willem de Zwijgerbrug
Als onderdeel van de Leidse Ring Noord wordt ook de Willem de Zwijgerbrug opgeknapt. De fietspaden worden verbreed, er komen geluidsschermen op en langs de brug en de groeninrichting wordt verbeterd. Inmiddels is het selectieproces doorlopen en is aannemer Dura Vermeer geselecteerd om de werkzaamheden uit te voeren. Het merendeel van de werkzaamheden wordt in het voorjaar van 2022 uitgevoerd.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties