— Fonteinlaan

Kempers Arbeidskundig Advies BV

Kempers Arbeidskundig Advies BV


Loonschade beperken als gevolg van ziekte, gebrek of ongevallen                 
Weinig ondernemers zijn gaan ondernemen om zich ook bezig te kunnen houden met de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Wij wel! De adviseurs van Kempers Arbeidskundig Advies geven onafhankelijk advies met betrekking tot langdurig en/of complexe arbeidsongeschiktheid en verzuim. Door een op het individu gerichte, praktische aanpak werkt de arbeidsdeskundige toe naar het optimaal benutten van het resterende werkvermogen.

Arbeidskundig onderzoek
Zodra er enige twijfel ontstaat of een werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid zijn of haar eigen werk op termijn weer kan uitvoeren, is een onderzoek naar eventuele andere mogelijkheden noodzakelijk. Doe dit uiterlijk rondom de eerste jaarsevaluatie (±46e week van het verzuim) maar veelal is het verstandig om dit eerder te doen. Veelal zal een bedrijfsarts of casemanager dit eveneens adviseren.

Vragen die daarbij aan de orde komen zijn:

  • Kan de werknemer, gelet op de aanwezige beperkingen, het eigen werk weer gaan uitvoeren?
  • Is het eigen werk eventueel aan te passen?
  • Is er andere passende arbeid bij de eigen werkgever aanwezig?
  • Moet er omgezien worden naar andere passende arbeid elders?

Kortom: waar en hoe kan de werknemer zijn of haar arbeidsmogelijkheden optimaal benutten? Daarbij staat bij Kempers Arbeidskundig Advies bv altijd de vraag centraal of de gekozen oplossing duurzame inzetbaarheid met zich meebrengt.

Wil een werkgever niet het risico lopen dat het UWV de maatregel oplegt om ook het 3e jaar het loon door te betalen, is snelle en adequate re-integratie vereist. In genoemde situatie is een arbeidskundig onderzoek dan al snel noodzakelijk.

Wij zijn in beginsel actief in alle sectoren en hebben daar ook veel ervaring in. Wij hebben extra kennis in de onderwijssector, de uitzend- en detacheringsbranche, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg en de overheid.

Voor al onze klanten zijn we een samenwerkingspartner waar een objectieve benadering centraal staat en waarbij de belangen van een werknemer en die van de werkgever even belangrijk zijn.

 


WhatsApp us!