Werkwijze Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan in de loop der jaren veranderd

Werkwijze Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan in de loop der jaren veranderd

Door de jaren heen is er nogal wat veranderd voor Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan. Aangescherpte regelgeving, veranderingen in het bouwproces, het belang van duurzame installaties en het gebruik van verantwoorde materialen spelen steeds nadrukkelijker een rol bij het ontwerp. “Dat maakt het proces complexer en vraagt meer samenwerking en afstemming om te zorgen dat je alle zaken goed regelt in een ontwerp”, stelt Wim van der Laan, die samen met zijn broer Henk de directie vormt.

'Alleen krijg je niets meer van de grond'

Wim en Henk merken het ook bij het toetsen van bouwplannen door gemeenten. Voor elk onderdeel zit tegenwoordig wel een specialist bij de gemeente of omgevingsdienst. “Dat maakt het toetsingsproces niet altijd eenvoudiger”, meent Wim. “Waar een aanvraag vroeger door een beperkt aantal (lokale) ambtenaren werd getoetst, wordt een bouwplan nu door verschillende specialisten beoordeeld op het gebied van bouwbesluit, bodem/milieu, archeologie, flora & fauna, geluid en ga zo maar door. Daarnaast is er ook in het voorbereidende traject veel meer aandacht voor de belangen van derden (participatie). Dat is een goede zaak, maar maken ook dat in het voorbereidende traject afstemming en samenwerking belangrijker zijn geworden.”
“Wij zijn daardoor ook gedwongen om met meer specialisten samen te werken”, vervolgt Wim. In het bouwproces is BIM (Bouw Informatie Model) de oplossing om op een betrouwbare en efficiënte manier informatie uit te wisselen. De basis wordt gevormd door een 3D model, waarin tekeningen en andere relevante informatie van het bouwplan aan elkaar worden gekoppeld en met bij de bouw betrokken partijen wordt gedeeld. Dit model wordt tijdens de bouw up-to-date gehouden en kan bij oplevering als basis dienen voor het beheer van het gebouw in de gebruiksfase.

BENG-eis (Bijna Energie Neutraal Gebouw)
Tegenwoordig moet elk gebouw aan een BENG-eis voldoen. “Toen duurzaamheid in 1992 geïntroduceerd werd, maakten we onze eigen EPC berekeningen”, herinnert Henk zich. Een EPC berekening leidt tot een energiescore die een indicatie is van hoe energiezuinig een gebouw is. “De eerste jaren hebben we dat nog zelf gedaan, maar tegenwoordig zijn de keuzemogelijkheden zo breed dat je specialisten nodig hebt. Wij sturen ons bouwplan op, geven grof aan welke uitgangspunten we in samenspraak met de opdrachtgever hebben gekozen. De specialist gaat dan de BENG- berekening maken en geeft vervolgens aan welke voorzieningen nodig zijn om aan de BENG-eis te voldoen.” Het goed inpassen van de benodigde installaties is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. “Waar je bijvoorbeeld vroeger gaandeweg het bouwproces nog bedacht waar de gasketel ging worden opgehangen, moet je nu van tevoren al goed rekening houden met wat voor installaties er in een gebouw gaan komen”, geeft Wim aan. Warmtepompen in combinatie met gebalanceerde ventilatiesystemen en diverse overige installaties moeten goed op elkaar worden afgestemd. “Daar hangen niet alleen veel kosten van af, maar het speelt ook een belangrijke rol bij de mogelijkheden om die installaties in je ontwerp te integreren. Al vroeg in het proces komen daarom de installateurs in beeld. “Eerst overleggen we met de installateurs voor wat betreft het leidingverloop. Dat moet vaak allemaal door de vloeren heen. Vervolgens komt de constructeur om de hoek kijken. Je kunt niet zomaar overal kanalen in de vloer aanbrengen, want dan voldoet die vloer constructief niet meer.” Wim erkent dat je niet meer kunt zonder de rol van coördineren en samenwerken met diverse partijen. “In het verleden heb ik zelf nog verkeersgeluidenberekeningen gemaakt. Als er te veel verkeersgeluid op een gevel kwam, moest je voorzieningen treffen. Daar hoef je nu niet zelf meer aan te denken. Je kunt het niet alleen meer om iets van de grond te krijgen.”

Breed georiënteerd
Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan specialiseert zich niet op één bepaald vakgebied, maar oriënteert zich juist breed. “Woningbouw, utiliteitsbouw, scholen, in al die vakgebieden moeten we kennis in huis hebben”, zegt Henk. “Daar maken we het ons zelf misschien lastiger mee, maar we vinden het enerzijds leuk en je hebt er ook een voordeel mee in onzekere tijden. Bureaus die zich wel specialiseren, hebben in tijden van crisis mensen moeten laten gaan. Dat hebben wij niet hoeven doen en daar hebben we nu profijt van.”

Op de bouw loopt kennis weg en weinig jonge mensen kiezen voor een studie in de bouwsector. Ook de gebroeders Van der Laan merken dat het steeds moeilijker wordt om specialisten en vakmensen te vinden. Op dit moment loopt er een constructeur stage, maar hij is de enige die komend jaar in deze richting afstudeert binnen zijn opleiding. “Dat wordt alleen maar lastiger”, erkent Wim. “Daar waar we de juiste mensen niet zelf kunnen vinden, werken we veel samen met externe partijen. Hoewel het soms praktischer is om mensen zelf in dienst te hebben, is het voordeel van samenwerking met externe partijen dat je een flexibele schil creëert. En dat is weer goed als de tijden minder worden.

Historie
Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan is in 1979 opgericht door Henk van der Laan Sr. Na bijna 20 jaar werkzaam geweest te zijn voor de gemeente Mijdrecht, besloot Henk Sr. voor zichzelf te beginnen. In eerste instantie vanuit de woning aan Hofland 176, maar al snel werd het naastgelegen dubbel woonhuis aangekocht en kort daarna ook de andere helft, waarna het geheel rigoureus werd verbouwd tot kantoorruimte. In 1992 werd ook dit kantoor te klein en verhuisden zij naar de Veenweg 149 in Mijdrecht, waar een voormalig schoolgebouw werd verbouwd tot kantoor. Op de locatie van het kantoor aan Hofland werd een karakteristiek dubbel woonhuis teruggebouwd, waarvan de linkerhelft wordt bewoond door de dochter van Henk Sr. met haar gezin. De foto op de voorpagina is gemaakt voor deze woning. www.hwvanderlaan.nl

HeRoCon
Dochteronderneming HeRoCon is in 2002 opgericht. “Eigenlijk hadden we al constructeurs in dienst”, legt Wim van der Laan uit. “We deden echter ook constructiewerk voor andere architecten en aannemingsbedrijven. Om makkelijker naar buiten te kunnen treden met het constructiebureau, hebben we dat toen ondergebracht in een aparte bv. Naast het constructief uitwerken van de meeste door het architektenbureau gemaakte ontwerpen, heeft HeRoCon door de jaren heen ook vele eigen opdrachtgevers gekregen.” Het grote voordeel van de combinatie van HeRoCon en Architekten- en ingenieursbureau Van der Laan, is dat al in een vroeg stadium van het ontwerp afstemming kan plaatsvinden over de constructieve aspecten, waarmee wordt voorkomen dat pas later in het proces aanpassingen moeten worden gedaan, omdat een ontwerp constructief niet uitvoerbaar blijkt te zijn. Het werk van een constructeur is een hele andere tak van sport dan dat van architecten, geeft Henk aan. “Met name in een bouwproces is de samenwerking tussen een architect en een constructeur heel belangrijk. Bouwen an sich is überhaupt een proces waar heel veel afhangt van samenwerkingen.” www.herocon.nl

Diversiteit aan projecten
Zowel Architekten- en ingenieursbureau H.W. van der Laan als ingenieursbureau HeRoCon hebben het geluk dat zijn naast diverse ‘eenmalige’ klanten ook een grote groep vaste klanten hebben opgebouwd, waarmee regelmatig en met veel plezier wordt samengewerkt. “Moderne villa’s, meer traditionele woningen, seriematige woningbouw en appartementengebouwen, al dan niet in combinatie met winkelruimte of andere functies, bedrijfs(verzamel)gebouwen, kantoren, scholen, etc. Projecten van groot tot klein, van eenvoudig tot heel complex, maar als er morgen iemand belt voor een dakkapel of aanbouw, dan doen we dat ook. Dat maakt ons werk juist zo leuk”, stelt Henk. “We komen soms de gekste dingen tegen. Eigenlijk zeggen we nergens nee tegen.” Een mooi voorbeeld van een uniek project is de realisatie van een cultuurboerderij in Ouderkerk aan de Amstel, waar zowel door het architektenbureau als het constructiebureau sinds 2013 aan wordt gewerkt. In eerste instantie werd de oude boerderij gerestaureerd, maar daarnaast worden acht nieuwe gebouwen gerealiseerd, die volledig worden opgebouwd uit oude materialen. Er worden ook diverse nevenfuncties gerealiseerd, zoals horeca, een kaasmakerij en een Bed & Breakfast. “Uiteindelijk moet het een beleving worden voor bezoekers, maar het is ook gewoon een boerderij; met een boer met koeien en schapen”, vertelt Henk. “Voordat alles daar klaar is, zijn we nog wel anderhalf jaar aan het bouwen.

ARCHITEKTEN- EN INGENIEURSBUREAU H.W. VAN DER LAAN B.V.
Veenweg 149
3641 SJ Mijdrecht
0297 - 23 92 59
info@hwvanderlaan.nl
www.hwvanderlaan.nl

 


Reacties