Van ambachtelijke spekslager tot wereldwijde speler

Van ambachtelijke spekslager tot wereldwijde speler

Compaxo is trots op 125 jaar familie- én bedrijfshistorie. “Alsjeblieft, hier staat alles in.” Met die woorden overhandigt Jeroen van der Post (37 jaar), directeur Compaxo Gouda, ons het jubileumboek dat ter gelegenheid van het 125-jarige bestaan is uitgegeven. Het is een rijk geïllustreerd boek dat de lezer langs een al even rijke historie voert. Van de ambachtelijke spekrokerij aan de Lange Groenendaal is het een grote sprong naar de vooruitstrevende onderneming die vandaag de dag vanuit Gouda en Zevenaar actief is in de wereldwijde foodindustrie. En toch, voor Jeroen en zijn neef Michael van der Post (30 jaar, commercieel manager) is er een directe relatie tussen dat veelbewogen verleden en een dynamische toekomst. 

Vleeschhouwers en spekslagers 
Al bladerend door het jubileumboek maken we kennis met de trotse stammoeder Johanna van der Post. Als jonge weduwe vestigde zij zich in de 19e eeuw in het bedrijvige Gouda en stond daar letterlijk en figuurlijk aan de wieg van deze ondernemende familie van ‘vleeschhouwers’. In 1896 treffen we daarvan het eerste formele bewijs aan in de Goudse archieven, als er gewag wordt gemaakt van een ontheffing van de hinderwetvergunning voor een spekslagerij en-rokerij aan de Lange Groenendaal. Deze mijlpaal wordt nu aangehouden voor het jubileum, hoewel de wortels van het familiebedrijf nog verder teruggaan. Jeroen en Michael maken inmiddels deel uit van de vijfde generatie Van der Post, die in 2019 met dertien familieleden het roer overnam van haar voorgangers.

Opgegroeid binnen het bedrijf
“We zijn er trots op dat de vierde generatie ons klaar heeft bevonden om leiding te geven aan het bedrijf”, vertelt Jeroen. “We hebben immers veel aan hen te danken. Als broers en zussen, neven en nichten zijn we allemaal groot geworden binnen dit bedrijf. Toen ik nog een kleine jongen was, liep ik hier al rond. De stap naar het slagersvakonderwijs was voor mij een volstrekt logische. Binnen Compaxo ben ik echt opgegroeid langs de mensen, middelen en machines van dit bedrijf.” Michael knikt instemmend:“Snijden, inpakken: als bijbaantje heb ik veel verschillende afdelingen van dichtbij gezien, voordat ik bedrijfskunde ging studeren. In 2015 ben ik weer bij Compaxo gaan werken, eerst als productieleider aan de ‘droge’ zijde, onze term voor alle activiteiten die na het garingsproces plaatsvinden. Vervolgens schoof ik eind 2017 door naar de afdeling commercie, omdat mijn interesse meer uitgaat naar de marktpositionering van het bedrijf. Toen wij in 2019 aantraden als aandeelhouders, hebben we eerst onze kernwaarden kritisch onder de loep genomen. We hebben handen en voeten gegeven aan wat we onbeschreven eigenlijk al deden.”

Compaxo is trots op 125 jaar familie- én bedrijfshistorie

Alles onder één dak
De groei die in die 125 jaar gerealiseerd is, is zonder meer indrukwekkend. In de piekperiode werken in de vleeswarenfabriek in Gouda zo’n 450 medewerkers en in de eigen slachterij in Zevenaar ook nog eens 500 mensen. Beide bedrijven werken intensief met elkaar samen, maar opereren ook onafhankelijk van elkaar. Het grote voordeel van een eigen slachterij is dat Compaxo de hele keten beheert. Als end-to-end leverancier worden alle fasen van het productieproces in eigen huis uitgevoerd en gecoördineerd, van de slacht tot aan de aflevering van het verpakte eindproduct in de winkel. Jeroen: “Hierdoor zijn we niet alleenverzekerd van de grondstoffentoevoer, maar kunnen we ook op ieder moment de herkomst van het voedsel traceren. Daar plukken we nu de vruchten van, omdat we nauwlettend kunnen toezien op dierenwelzijn en voedselveiligheid en daar ook volstrekt transparant over zijn. De lijnen zijn kort en duidelijk, en daardoor zijn we in staat om snel in te spelen op vragen en behoeften uit de markt. Naar onze B2B-klanten stellen we ons nadrukkelijk op als partners: samen ontwikkelen we vernieuwende concepten en producten.”

Private labels
In het Experience Center aan de Schielands Hoge Zeedijk staat dat brede assortiment uitnodigend uitgestald. Allerlei heerlijke hammen, rookworsten en droge worsten, dungesneden vleeswaren en rijkgevulde borrelplanken waarop je zo zou willen aanvallen. De naam Compaxo siert slechts bescheiden de verpakking, en zelfs dat niet altijd. “Het overgrote deel van onze productie gaat naar private labels, met name de huismerken
van supermarktketens. In het Nederlandse supermarktlandschap is daar beduidend meer behoefte aan, met name in versproducten. We richten ons dus niet direct tot de consument, maar echt op de B2B markt. Samen met onze partners ontwikkelen we nieuwe recepturen en kruidenmengsels, of wij produceren geheel volgens hun eigen recept. In die relatie stellen we ons open en eerlijk op, duidelijk over wat wel en niet mogelijk is. Uiteindelijk kom je daar het verst mee.”

Mee met de tijd
Opvallend zijn de vegetarische en veganistische producten die we tussen de meer traditionele vleeswaren aantreffen. Volgens Jeroen een veelbelovende, volgende stap: “We zijn groot geworden en gebleven omdat we heel goed luisteren naar onze klanten. Tegenwoordig gaan veel mensen bewuster om met hun eten en in die trend past het om minder vlees te eten. Wij hebben ons al vroeg verdiept in de ontwikkeling van smaakvolle alternatieven en dat initiatief is uitgegroeid tot een nieuwe productgroep met veel potentie. We gaan dus voortvarend mee met de tijd en vinden het een voorrecht om zo goed thuis te zijn in zowel de vlees- als de veganmarkt. Wij begrijpen beide werelden en weten daarom ook dat ze heel goed naast elkaar kunnen bestaan. Onze missie is om onze passie, onze trots en onsvakmanschap steeds weer naar voren te brengen in het debat rondom vleesconsumptie. Vlees blijft een fantastisch mooi natuurproduct dat echt ambachtelijk geproduceerd wordt.”

Handen als helden
In de huidige krappe arbeidsmarkt kan het vinden en binden van personeel best een uitdaging zijn, aldus Michael: “Binnen Compaxo hebben we veel langlopende dienstverbanden, maar de instroom van nieuwe medewerkers vergt meer wervingsinspanningen dan voorheen. Misschien spreekt onze industrie niet direct tot ieders verbeelding. Veel mensen hebben geen idee van het enorm brede assortiment dat wij hier produceren. Al 125 jaar zijn wij een goede, betrouwbare werkgever voor medewerkers die zich met hart en ziel voor ons bedrijf inzetten. Als familiebedrijf zetten we zwaar in op ons cultuurbeleid, met goede arbeidsvoorwaarden en veel aandacht voor de mensen op de werkvloer.” Jeroen besluit: “Als directie kunnen wij strategische plannen maken voor uitbreiding, nieuwe productlijnen of exportdoelstellingen, maar uiteindelijk hebben we daarvoor handen nodig, op alle niveaus. Onze medewerkers zij n onze echte helden, want zij maken het bedrijf Compaxo. Dat was vroeger al zo, en dat zal altijd zo blijven.” 

WWW.COMPAXO.NL

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties