Vakantieperikelen: hoofdlijnen in vijf vragen en antwoorden

Vakantieperikelen: hoofdlijnen in vijf vragen en antwoorden Foto: Wille Donker

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Ook voor werkgevers en werknemers een tijd om te ontspannen. Maar niet altijd: in de vakantieperiode leven er altijd veel vragen rondom het opnemen van vakantie. Hoe zat het ook alweer? In deze bijdrage geeft Wille Donker advocaten antwoord op een aantal vaak gestelde vragen rondom het thema ‘vakantiedagen’.

VRAAG 1: WIE STELT DE VAKANTIE VAST?
Als er niets anders is afgesproken in de arbeidsovereenkomst en/of een cao, dan moet de werkgever de vakantie in principe vaststellen naar de wensen van de werknemer. Er is één uitzondering: als de werkgever echt zwaarwegende bedrijfsbelangen heeft om de vakantieaanvraag af te wijzen. Daarvan kan sprake zijn als er aantoonbaar grote problemen voor de bedrijfsvoering ontstaan. Dat zal niet snel het geval zijn. Overigens moet de werkgever niet te lang wachten met het afwijzen van een vakantieaanvraag: dat moet binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag (schriftelijk) gebeuren, anders hoeft de werknemer de afwijzing niet meer te accepteren.

VRAAG 2: KAN EEN VASTGESTELDE VAKANTIE- PERIODE NOG TERUGGEDRAAID WORDEN?
Ja, dat kan. Maar ook hier geldt weer dat de werkgever zwaarwegende bedrijfsbelangen moet kunnen aantonen. Gedacht kan worden aan onvoorziene en extreme drukte of onvoorziene ziekte van collega’s, waardoor er ernstige problemen in de bedrijfsvoering ontstaan. Als de werkgever terugkomt op een eerder toegezegde vakantie moet hij wel de financiële schade die de werknemer lijdt vergoeden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan annuleringskosten voor een vlucht of een geboekt appartement. 

VRAAG 3: KAN EEN ZIEKE WERKNEMER OP VAKANTIE GAAN?
Zieke werknemers bouwen evenveel vakantiedagen op als gezonde werknemers. En zieke werknemers hebben ook recht op het opnemen van vakantiedagen. Zij hebben dan even ‘vrij’ van de re-integratieverplichtingen. De werkgever moet hiervoor - al dan niet na overleg met de bedrijfsarts - wel toestemming verlenen. Bepalend is of de vakantie het herstel van de werknemer niet in de weg zit. Als een zieke werknemer vakantie opneemt, mogen er ook vakantiedagen van het verloftegoed worden afgeschreven.

VRAAG 4: WAT GELDT ALS EEN WERKNEMER ZIEK WORDT TIJDENS EEN VAKANTIE?
In dat geval moet de werknemer zich volgens de normale regels ziek (en ook: hersteld) melden bij de werkgever en zich aan de verzuimvoorschriften houden. De vakantiedagen waarop de werknemer ziek is tijdens de vakantie worden dan aangemerkt als ziektedagen; de opgenomen vakantiedagen worden weer toegevoegd aan het verloftegoed en kunnen op een ander moment door de werknemer worden opgenomen. Als een werknemer ziek wordt in het buitenland is het voor de werkgever lastig om de ziekmelding te controleren. Om toch een beetje ‘grip’ te houden, kan in de verzuimvoorschriften bijvoorbeeld opgenomen worden dat de werknemer een verklaring van een buitenlandse arts overlegt.

VRAAG 5: KUNNEN VAKANTIEDAGEN WORDEN MEEGENOMEN NAAR HET VOLGENDE JAAR?
Sommige werknemers maken er een sport van om zo min mogelijk vakantiedagen op te nemen. Het opbouwen van enorme ‘stuwmeren’ aan vakantiedagen zit er echter niet meer in. De wettelijke vakantiedagen (vier keer de wekelijkse arbeidsduur) die aan het einde van een kalenderjaar niet zijn opgenomen, moeten tegenwoordig vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar zijn opgenomen. Is dat niet gebeurd, dan komen de vakantiedagen te vervallen. De werknemer is deze dagen dan voorgoed ‘kwijt’. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen (de extra vakantiedagen boven de wettelijke vakantiedagen) geldt dat deze pas na vijf jaar verjaren. Het is dus van belang om in de verlof-administratie het onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen door te voeren.

Wille Donker advocaten wenst u een fijne zomerperiode zonder vakantie- perikelen. Mochten er toch vragen opkomen, dan is de praktijkgroep Arbeidsrecht vanzelfsprekend graag bereid om u van dienst te zijn. 

https://issuu.com/intobusiness/docs/alphen_zomer2018/38

https://willedonker.nl/

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!