Trek het fenomeen 'samenwerking' breder

Trek het fenomeen 'samenwerking' breder

In je eentje bedenk je iets en start je iets, maar voor het neerzetten van een grotere organisatie is samenwerken onontbeerlijk. Met mensen die ideeën meebrengen en steunen in de uitvoering. Dan blijkt dat een aantal mensen ook als pijler onder de organisatie onmisbaar is. Het zijn juist déze kanjers die ervoor zorgen dat het bedrijf op de kaart wordt gezet. Zij zorgen voor groei en het naar een hoger niveau tillen van de organisatie.

Die mensen wil je dus niet kwijt. Echter, in deze tijd is het aanbod van andere werkgevers enorm en lijkt het gras bij de buren niet alleen groener, maar zijn ook de faciliteiten en de beloningen buitenproportioneel. Hoogste tijd om na te denken hoe je jouw goede mensen kunt behouden.

Hoe? Door de samenwerking breder te trekken en vanuit netwerkorganisaties besprekingen te organiseren met andere werkgevers. Dan wordt jouw horizon ineens een stuk breder. Juist met die nieuwe contacten en gesprekken kom je tot nieuwe ideeën en oplossingen om jouw medewerkers te faciliteren op een manier waardoor ze toch aan jouw organisatie verbonden blijven.

Zo leer je hoe andere werkgevers omgaan met het personeelsgebrek en dat wij elkaar ook de verschillende kandidaten kunnen toespelen. Zijn er organisaties in het Zoetermeerse die het voor medewerkers aantrekkelijk kunnen maken om de stad als werkstad te blijven omarmen? Denk aan huizen en scholing.

Werkplezier is belangrijk, maar je merkt vandaag de dag dat het niet genoeg is, helaas. Men wil minder werken, maar wel genoeg verdienen. De kosten stijgen almaar door, het is dus heel belangrijk dat de belasting op loon omlaag gaat, zodat er netto meer overblijft en de bestedingsruimte minimaal op niveau blijft. Genoeg is genoeg! Dus overheid, pak deze taak op!

Mijn advies is dus: trek het fenomeen ‘samen- werking’ breder en werk samen met je concullega’s, met andere werkgevers en met gemeentelijke instanties en organisaties. Het biedt de helpende hand, verrijkt je oplossingsvermogen en zal tot meer succes voor jouw organisatie leiden.

Camillus Overmeire is directeur van JUST Notarissen


Reacties