Ik doe alles anders, want ik moet alles anders

Ik doe alles anders, want ik moet alles anders

Linkse intellectuelen, de rechtspraak en last but not least, menig politici, zien elke ondernemer als een geslaagde ondernemer. Consequentie hiervan is, dat de belangen van de werknemer tot in de puntjes wettelijk zijn geregeld. Absurde regels op het gebied van sociale verzekeringen, pensioenen, het fiscale recht (torenhoge boetes of een gigantische rente als je een verplichting vergeet of niet kunt betalen), doorbetaalde verlofregelingen, Arboregels, etc.

Ja, zult u zeggen, dan moet je maar geen onder- nemer worden, want als ondernemer kun je, als je het goed doet, heel goed verdienen. Maar is dat zo?

De fiscale wetenschap stelt dat het verschil tussen werknemers en ondernemers voor wat betreft de heffing van de loon- en inkomstenbelasting te groot is. Ondernemers hebben teveel fiscale faciliteiten. Maar hierbij wordt vergeten dat ondernemers een loondoorbetalingsplicht hebben bij ziekte, aansprakelijk zijn voor hun werknemers, idiote ontslagregels bij het arbeidsrecht, transitievergoedingen kunnen dokken en de ondernemers het laatste decennium (onder Rutte) bijna ieder jaar moesten inleveren (beperking zelfstandigenaftrek, aftrekposten tegen laagste tarief, afschaffing FOR, plannen beperken, MKB- vrijstelling), terwijl de lonen stijgen en als de lonen stijgen, stijgen ook, jawel, de uitkeringen!

En nu de vraag aan de politicus: lonen stijgen door (hyper)inflatie, dus ambtenarensalarissen en uitkeringen stijgen navenant, maar wie betaalt dat? Standaardantwoord politicus: de algemene middelen. Maar een antwoord op de vraag wat algemene middelen dan zijn en hoe die worden gevoed, kan menig politicus niet geven. Als dan ook een volledig overschat, onbekwaam en uiterst hooghartig persoon Financiën moet leiden, krijg je een ongelijke behandeling van gelijke personen (bezwaarmakers box 3) en crisis op crisis.

Tijd voor iets anders: een sterk en kundig persoon die hard kan optreden en de tering naar de nering zet. Niet door simpel belastingverhogingen, knibbelen aan tarieven en aftrekposten, maar door de problemen te analyseren en met enig vernuft aan te pakken. Ofwel, die beseft dat de verzorgingsstaat op instorten staat, de schier onuitvoerbare regelingen in de toeslagen afschaft, quotum aan gelukszoekers stelt, corrupte ambtenaren (die mondkapjes verkopen) keihard aanpakt en ga eens snijden in de kostensfeer in plaats van draaien aan de belastingknoppen.

Over crisis gesproken, nog wel een pluim voor de voortuitziende blik van de Gemeente Alphen. Al sinds 1926 heeft Alphen een AZC!

Jan Willem van de Stouwe is sinds begin jaren 90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.


Reacties

WhatsApp us!