Het ei van Columbus of het paard van Troje?

Het ei van Columbus of het paard van Troje?

Zaanstad heeft met het vaststellen van MAAK. Zaanstad de Achtersluispolder (Asp) gebombardeerd tot transformatiegebied. Een gemengd gebied met naast werken ook woon- en stedelijke voorzieningen, in dichtheden die aansluiten bij Amsterdam en met een toekomstbeeld voor het gebied in 2040.

Zo op het eerste gezicht lijkt het een goede gedachte om op deze wijze aan de opgave, waar iedere gemeente voor staat, invulling te geven: het realiseren van woningen. Het gebied kent immers recreatiemogelijkheden en is gunstig gesitueerd ten opzichte van Amsterdam, maar daar houdt het qua argumenten vóór wat mij betreft wel zo’n beetje op.

Er borrelen bij mij allerlei vragen op.

Is er op zo’n grote schaal wel behoefte aan een vermenging van wonen en werken? Uit ervaring weet ik van kleinschalige woon/werk-projecten dat deze een zeer kleine doelgroep kennen. De bereidheid om te wonen in een omgeving waar geluid en geur wordt geproduceerd in een gebied wat hoge verkeersintensiteit kent, lijkt mij niet groot. Maar misschien gaan er bij een dergelijke grootschalige ontwikkeling andere krachten spelen die voor een nieuwe dynamiek zorgen met clusters van verschillende soorten bedrijvigheid en wonen.

Dan de vraag: welke gevolgen heeft het ‘toeteren’ van de voorgenomen transformatieplannen voor de zittende ondernemers als het gaat om bijvoorbeeld de klimaatdoelstellingen. Hoe groot zal de bereidheid zijn om investeringen te doen in energiebesparende voorzieningen zoals zonnepanelen, ledverlichting of warmte- terugwinsystemen in de gedachte dat een groot deel van de bedrijvigheid in de Asp moet plaatsmaken voor wonen?

En hoe groot is het risico dat de Asp gaat verpauperen in de komende jaren als gevolg van het mogelijk innemen van een afwachtende houding van de ondernemer en het als gevolg daarvan uitstellen van investeringen? In hoeverre spelen de belangen van de zittende ondernemers in de Asp nog een rol als het gaat om de gemeente?

Wat mij betreft stof die noopt tot nadenken. Ik eindig met de vraag: heeft Zaanstad met zijn transformatieplannen het ei van Columbus ontdekt of lijkt het meer op het paard van Troje?

Tom Gunther, sinds de jaren ’90 bedrijfsmakelaar met kantoren in Zaanstad (Gunther bedrijfsmakelaars) en Mijdrecht (A2 bedrijfsmakelaars). Tom is woonachtig in Mijdrecht, getrouwd met Madeleine. Samen hebben zij 2 zoons en 1 dochter, Tom jr, (28) Thijmen (25) en Julia (20).

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!