Het eenzijdig wijzigingsbeding: vijf vragen en antwoorden

Het eenzijdig wijzigingsbeding: vijf vragen en antwoorden

Besparen op personeelskosten kan in financieel zware tijden uitkomst bieden. Dat kan op verschillende manieren. Het bedrijfseconomisch ontslag is een van de meest verstrekkende maatregelen. Er bestaan ook alternatieven, zoals het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Kan dit zomaar? Zo ja, hoe werkt dit? Op deze en andere vragen geeft Wille Donker advocaten in deze bijdrage antwoord.

VRAAG 1. Wat is een eenzijdig wijzigingsbeding?
Een eenzijdig wijzigingsbeding is een schriftelijke bepaling in een arbeidsovereenkomst of cao die de werkgever de mogelijkheid biedt om zonder instemming van de werknemer een of meerdere arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Deze wijziging kan ten nadele van de werknemers zijn. Een eenzijdig wijzigingsbeding is echter geen ‘vrijbrief’. De wet stelt aan het gebruik ervan zware eisen.

VRAAG 2. Wat wordt verstaan onder een arbeidsvoorwaarde?
Het begrip arbeidsvoorwaarde is een ruim begrip. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het salaris, het aantal vakantiedagen, het wel of niet doorbetalen van loon tijdens pauzes, maar ook de beschikbaarheid van scholingsbudget, de toepasselijkheid van een winstregeling of het recht op een werktelefoon. Wat er niet onder valt zijn werktijden en werkroosters (voor zover aanpassing daarvan geen gevolgen heeft voor het loon).

Lees meer

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties

WhatsApp us!