Het boottochtje

Het boottochtje

Het is maandagmorgen 9.00 uur. We hebben een zitting in de rechtbank in Amsterdam. In het geding is onder meer de waardebepaling van een aandelenpakket. De betreffende ondernemer gaat scheiden en het vermogen wordt verdeeld, en dus ook de (waarde van de) aandelen. Een onafhankelijke deskundige was ingeschakeld voor de waardering, omdat partijen er in eerste instantie zelf niet uitkwamen. Na een aantal schorsingen werden we in de rechtbank de gang opgestuurd met het bericht. “Wilt u voor 12.00 uur terug zijn, want we hebben een boottochtje vanmiddag van de rechtbank?”

Een bijzondere vraag van de rechters. Sinds wanneer wordt de rechtspraak in Nederland beïnvloed door een boottochtje? Onder druk wordt zeker alles vloeibaar, zullen de rechters gedacht hebben. Ook in deze casus, waar we de echtgenote mochten bijstaan.

De onafhankelijke deskundige is afhankelijk van de input van alle partijen. In dit geval was de man de ondernemer en verzorgde het leeuwendeel van de financiële input. In het definitieve rapport van de deskundige werd gesteld dat men de plausibiliteit van een aantal veronderstellingen niet kon toetsen. Welnu, dan is er volgens ons veel te winnen.

We konden de rechtbank overtuigen dat een aantal veronderstellingen op zijn minst niet logisch was. Verschillende onderzoeksrapporten toonden dit aan. En de presentatie ervan was zo helder dat de rechters begonnen te twijfelen. Ons doel was bereikt. We konden sterk de gang op. Daar verliepen de onderhandelingen stroef. Logisch, want niet alleen vakinhoudelijk spelen er discussies, ook emoties voeren dan soms de boventoon. Ervaring op beide vlakken is dan essentieel.

De inhoud is evenwel leading en een gedegen kennis van waarderingstechnieken en -methoden noodzakelijk. De gesprekken duurden erg lang, maar partijen zagen wel in dat er een overeenstemming bereikt moest worden. We behaalden een mooi resultaat voor onze klant.

De echtgenote van de ondernemer kon met een substantieel beter resultaat ten opzichte van het rapport van de deskundige naar huis.

Bij terugkomst in de rechtszaal was het inmiddels 14.30 uur geworden. De rechters hadden de boot gemist…

Pieter van den Berg is een geboren en getogen Zaankanter en partner bij de Guidon Groep, waar Sophista Fusies en Overnames te Alkmaar onderdeel van uitmaakt. Hij is 56 jaar. Naast zijn passie voor de overnamepraktijk houdt hij van hardlopen, muziek en lezen (vooral biografieën).


Reacties