Er verandert niets!

Er verandert niets!

Eind 2022 zijn we de bedrijfspresentatie afgesloten met de ondertussen beruchte woorden: “Er verandert niets”. Tijdens de nieuwjaarspeech van 2024 heb ik hiervoor mijn excuus moeten aanbieden aan het team. In deze presentatie ben ik voor het gemak maar even uitgegaan van een titel ‘2024; een jaar vol veranderingen!’ Dan kunnen ze me dat in ieder geval niet meer kwalijk nemen.

Hoe ga je om met de drang naar verandering binnen je bedrijf? Kan de groep het aan? Is de verandering te groot? Eind 2022 hebben wij collega’s verteld dat we 4 bedrijven gaan samenvoegen. Hiervoor hebben we een tijdslijn van ongeveer 3 jaar uitgestippeld. Het eerste jaar was bedoeld voor verkenning en het maken van een plan. Het tweede jaar zou de verandering in gang gezet worden met een verhuizing én het derde jaar zou in het teken staan van de puntjes op de i. 

Het duurde nog geen drie dagen voordat de eerste vragen kwamen of teamleden alvast konden verhuizen. Ze wilden samenwerken met hun nieuwe collega’s. Allerlei overlegjes kwamen tot stand en voordat we het wisten was het bedrijf volop in verandering. De rem erop én de rust bewaren was het credo. Maar al snel werd duidelijk dat wanneer wij niet het voortouw zouden nemen in de verandering, het bedrijf een eigen leven zou gaan leiden en onvrede zou gaan ontstaan. Twee maanden later zaten alle vier bedrijven in één kantoorpand en is alle inspanning gericht op zo snel als mogelijk de grote slagen te slaan in de samenvoeging.

Het mooie aan dit proces is dat wij vooraf problemen zagen bij mensen. Maar juist deze mensen namen het voortouw. Veranderen is eng, tenzij je er zelf aan bijdraagt. Ik kijk heel trots op 2023 terug én heb enkele wijze lessen geleerd; Verandering kan je proberen te remmen, maar je kunt het beter faciliteren en als manager het voortouw nemen. Geef mensen die moeite hebben met veranderingen juist de verantwoordelijkheid om hierin mee te werken én je zult positief verrast zijn.

Misschien krijg ik tijdens het nieuwjaarsontbijt van 2025 wel het verwijt dat ik verandering beloofd had, maar er zo weinig is gebeurd? Misschien doe je het op dit gebied wel nooit goed? Maar ik weet nu al dat ik met trots naar het team kijk. Zij hebben veerkracht om mee te veranderen in dingen die wij als ondernemers hebben bedacht.

Pieter Plas is een echte West-Friese ondernemer. En eigenaar van Beerepoot. Pieter is geboren op 1 juli 1983, en dus 40 jaar. Hij woont in het mooie Bovenkarspel. In zijn vrije tijd doet Pieter veel krachtsport en is hij regelmatig aan de waterkant te vinden waar hij regelmatig vist op roofvis.


Reacties

WhatsApp us!