College maakt het uitbreiden van terrassen verspreid over stad mogelijk

College maakt het uitbreiden van terrassen verspreid over stad mogelijk

Het college heeft besloten om extra terrassen verspreid over de stad mogelijk te maken. Wethouder Thierry van Vugt (Binnenstad):  “Wij begrijpen de behoefte aan meer terrassen in de Goudse binnenstad. Daarom kijken we op welke plekken dat in de stad zou kunnen. Extra terrassen passen bij de doelen voor een bruisende binnenstad. Tegelijkertijd is de ruimte op de Markt beperkt en heeft de Markt meerdere belangrijke functies waarmee wij rekening moeten houden. Er ligt een belangrijke opgave in onze stad om groener te worden, ook voor het Marktplein. Door extra terrassen toe te voegen, verspreid door de stad, houden wij zoveel mogelijk rekening met de verschillende wensen.”

Een gewogen besluit
Het college heeft bij dit besluit goed geluisterd naar allerlei partijen uit de stad, zoals Gouwenaars, horecaondernemers, bezoekers, handhavers en organisatoren van evenementen. Daarvoor zijn gesprekken gevoerd en speciale inspreekavonden gehouden in het Huis van de Stad. Daarnaast is er een enquête uitgezet die door ruim 1500 inwoners ingevuld is.  Verder zijn andere belangen, ook ruimtelijk, meegenomen bij het maken van het besluit.

De Markt heeft veel functies tegelijk. Daarom zijn er veel verschillende partijen met elk hun eigen wensen. Zo is het een plek om elkaar te ontmoeten, om te wandelen of om op een bankje te genieten van de omgeving. Maar het is ook een plek voor de wekelijkse markten, voor evenementen, ceremonies en manifestaties. En er is behoefte aan het stallen van fietsen.

Op dit moment is er op de Markt nog weinig groen. Voor de toekomst is hier wel behoefte aan. Daar is dan extra ruimte voor nodig.  Meer groen is fijn voor bezoekers van de Markt, maar ook nodig om Gouda aan te passen aan de klimaatverandering, zoals in perioden van hitte of hittestress. Dat sluit goed aan op het voornemen uit het bestuursakkoord Geef Gouda door! waarin het college zegt de komende jaren de inspanningen op het gebied van groen te willen verdubbelen.

Extra terrassen verspreid over de stad en ruimte evenementen
Wethouder Van Vugt: “We kijken voor de extra terrassen bijvoorbeeld naar de Kop van de Kleiweg, de Nieuwe Markt en de Veerstal. Deze plekken zijn ook recent door de gemeenteraad aangewezen als ontwikkelgebieden in de horecavisie. Ook plekken waar eerder extra terrassen stonden, zoals Achter de Kerk nemen we mee en er komt bijvoorbeeld terrasruimte bij het Stadhuis.”

Betekent dit dat er nooit meer terrassen komen op de Markt?
Van Vugt: “Nee, hoor. Onze inspiratie is onder meer gemeente Den Bosch. Daar koos men eerder voor meerdere terrassen verspreid over de stad om verschillende routes door de stad aan te moedigen. Bezoekers komen dan op verschillende plekken in de stad en niet alleen op de Markt. Dat hopen wij voor Gouda ook te bereiken."


Reacties

WhatsApp us!