Beers Totaalonderhoud staat in de steigers

Beers Totaalonderhoud staat in de steigers Foto: Michel ter Wolbeek

Al op 12-jarige leeftijd stond Dennis Beers op de bouwsteigers om mee te helpen in het bedrijf van zijn vader Frans. In 2014 nam hij Beers Totaalonderhoud van hem over. De bouwcrisis was op dat moment voorbij en binnen zeven jaar tijd groeide de onderneming uit tot een regionaal onderhoudsbedrijf met meer dan zestig medewerkers.

Alles weer spic en span

Toen Dennis aan het roer stond, nam hij zich voor om Beers Totaalonderhoud gezond te houden en gestaag te laten doorgroeien. Hij maakte hiervoor een vijfjarenplan. Wat bleek? Met de resultaten liep hij al gauw voor op schema.

“In 2014 hadden we acht man personeel. Ik had geleerd dat je met tien mensen in de buitendienst één persoon op kantoor kunt hebben. Mijn tante werkte reeds op kantoor en ik besloot haar te vergezellen. Ik ben organisatorisch sterk en heb minder talent voor het buitenwerk. Echter, dat rekensommetje leerde mij dus dat er dus behoorlijk wat extra personeel moest bijkomen. Dat was voor mij een stok achter de deur om Beers Totaalonderhoud te laten groeien.”

Spic en span
De afgelopen jaren verliepen in economisch opzicht dus voorspoedig. Veel bedrijven en organisaties, waaronder nieuwe klanten, benaderden Beers Totaalonderhoud om hun pand er weer spic en span te laten uitzien. Het gevolg: het aantal opdrachtgevers verzesvoudigde. Het buitenschilderwerk vindt voornamelijk plaats tussen maart en oktober en in de rest van het jaar wordt vooral binnenwerk gedaan. Inmiddels staan er veertig mensen op de loonlijst en wordt gebruik gemaakt van nog eens 25 flexibele arbeidskrachten. Over zijn rol als manager zegt Dennis: “Ik ben geen baas of directeur, maar eindverantwoordelijke. Het echte werk vindt plaats op de werklocatie. Daar moeten mijn medewerkers het met hun handen laten zien. Op hun resultaat worden wij afgerekend. Gezien de aanwas van opdrachten en de beoordelingen van onze klanten scoren wij telkens weer een geweldig resultaat. Ik prijs me dan ook gelukkig met dit team, dat stuk voor stuk uit vakmensen bestaat.”

In dat team zit ook jouw vader, die Beers Totaalonderhoud in 1979 oprichtte. Wat is zijn rol? “Hij verricht nog altijd het werk waar hij heel goed in is: het onderhoudswerk. Hij is iemand die eerst goed nadenkt en vervolgens aan de slag gaat. Dat levert het beste resultaat op en dat heeft hij mij ook geleerd.”

Bekende namen
Beers verricht het meeste werk voor aannemers, vastgoedeigenaars, (semi-)overheidsinstellingen, ziekenhuizen en gemeenten. Daaronder zitten enkele bekende namen, zoals Heineken en het AZ-stadion. “We hebben ook een particuliere klantenkring opgebouwd. Die zorgt voor circa vijf procent van de omzet. Dat lijkt niet veel, maar toch willen we hen niet uit het oog verliezen. Voor onze medewerkers is het schilderen van bijvoorbeeld een mooie villa namelijk echt een krent in de pap.”

Een belangrijke ontwikkeling binnen Beers Totaalonderhoud was de stap om zich in historisch schilderwerk te bekwamen. Met de behaalde certificeringen krijgt Beers uitnodigingen om monumentale panden, vaak van grote historische waarde, te onderhouden. Dennis zegt hierover: “Dit is een specialisatie waar kennis en techniek hand in hand gaan. Ook wij willen dat het historisch erfgoed in Nederland bewaard blijft. Dan is het mooi als wij daar ons steentje aan kunnen bijdragen.”

Waar word je blij van?
“Als vooraf een gedegen plan is gemaakt waarover wij en de opdrachtgever enthousiast zijn en dat het werk ook daadwerkelijk van a tot z conform dat plan wordt uitgevoerd. Dan weten onze mensen namelijk precies wat ze moeten doen en dat levert in alle gevallen een geweldig eindresultaat op.” 

Een oud Chinees gezegde luidt: ‘Ik wens u veel personeel’. Lig je wel eens wakker van de zorgen?
“Soms wel, vooral vorig jaar, vanwege corona. Niet omdat ons bedrijf gevaar liep, maar vanwege de situatie in het algemeen. Waar gaan we met elkaar naartoe? Daardoor ging ik in de spiegel kijken en maakte ik de balans op. Ik concludeerde: als je jaarlijks snel groeit, vergeet je wel eens om achterom te kijken en goed na te denken over je organisatie. Toen besloot ik dat groei niet langer een doel op zich mag zijn. We zijn nu met zestig mensen, maar dat hoeven er geen honderd te worden. Specialisten zijn altijd welkom, daar niet van, maar wij moeten kunnen blijven werken op onze manier. Dat wil zeggen: goed samenwerken, in een goede sfeer en met verantwoordelijkheidsgevoel. Met dat laatste bedoel ik dat onze mensen de vrijheid moeten hebben om zelf oplossingen en ideeën te kunnen aandragen.”

Tot slot, is er al een derde generatie in zicht?
“Wie weet. Mijn zoon is nog maar 7 jaar, maar ik merk dat hij het interessant vindt wat ik doe. Bovendien zie ik nu al dat hij een van mijn talenten heeft geërfd. Welke dat is? Delegeren, haha.”

BEERS TOTAALONDERHOUD
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
072 - 571 55 50
info@beerstotaalonderhoud.nl www.beerstotaalonderhoud.nl

 

 


Reacties