Aannemingsbedrijf Van der Meer geeft opleiden prioriteit

Aannemingsbedrijf Van der Meer geeft opleiden prioriteit

Aannemingsbedrijf Van der Meer hecht veel waarde aan het opleiden van vakmensen. Zo worden er meerdere stageplekken geboden voor hbo-studenten en mbo4-leerlingen. Aannemingsbedrijf Van der Meer is een gecertificeerd opleidingsbedrijf en voert een actief beleid voor het helpen van mensen aan een baan. “Wij bieden werkervarings- en leerwerkplekken om mensen werkervaring te laten opdoen”, stelt algemeen directeur Joris van der Meer.

Voor het opleiden van collega’s is Aannemingsbedrijf Van der Meer aangesloten bij het Samenwerkingsverband Praktijkopleidingen Grond-, weg- en waterbouw Zuid-Holland. Het SPG biedt diverse BBL-opleidingen op mbo-niveau 2 en 3. “Bij ons kun je vier dagen werken en één dag in de week naar school om uiteindelijk vakman te worden in ons prachtige werk. Je wordt begeleid door een eigen leermeester die je alle kneepjes van het vak leert”, legt Joris uit.

Stage bij Aannemingsbedrijf Van der Meer
Bauke Deaney is een van de hbo-studenten die stage heeft gelopen bij Aannemingsbedrijf Van der Meer. Hij volgt de hbo-opleiding Civiele Techniek in Den Haag. Als tweedejaarsstudent moest Bauke stage gaan lopen. “Wat ik het liefst wilde, was mijn studentenkamer uit en elke dag ergens naartoe gaan, want met corona zat ik alleen maar thuis”, geeft Bauke aan. De 23-jarige student zag dat Aannemingsbedrijf Van der Meer een vacature voor een stagiair had staan. Na een gesprek van een half uur werd het hem duidelijk dat hij met ingang van februari stage kon komen lopen bij het in Benthuizen gevestigde aannemingsbedrijf.

Assistent-uitvoerder
In het begin heeft Bauke een project gedaan op het Verbreepark. Hij deed ervaring op met bestrating en rioolwerk. “Aanvankelijk was ik vooral buiten aan het werk, later ging ik aan de slag als assistent-uitvoerder.” Joris heeft daar een prettige herinnering aan. “Hij deed dat werk als assistent-uitvoerder zodanig goed, dat mensen dachten dat hij echt hoofduitvoerder was. Dat zegt wel wat.”

Contract na stage
Eind juni kwam er een einde aan de stage van Bauke, maar dat betekent niet dat Aannemingsbedrijf Van der Meer voor hem geen verdere rol van betekenis meer speelt. “Ze hebben me gevraagd om één dag per week op basis van een nul-urencontract te blijven werken. Dat ga ik ook zeker doen. Als mijn studie het toelaat, kunnen dat ook meer dagen zijn.”

Tijdens zijn opleiding heeft Bauke zich nooit echt gefocust op Infra. “Dat is wel wat we bij Aannemingsbedrijf Van der Meer veel doen. Dat vind ik wel leuk.” Bauke gaat zich gedurende de rest van zijn nog twee jaar durende opleiding meer specialiseren richting Waterbouw om te kijken of hij dat ook leuk vindt.

Werkervaring naast opleiding
Als een stage goed verlopen is, dan gebeurt het geregeld dat studenten na afloop van hun stage een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden. “Naast Bauke hebben we hier nog twee studenten lopen die parttime werken”, vertelt Joris. “Het is voor die jongens goed om een bijbaan te hebben in het vakgebied. Dat is een goede aanvulling op de opleiding.” Over een aantal maanden gaat Aannemingsbedrijf Van der Meer in de haven van Den Haag een project doen met het vervangen van kademuren. “We gaan wel proberen om Bauke daar te laten meedraaien zodat hij ook een goed beeld krijgt van Waterbouw.” Meer informatie over Aannemingsbedrijf Van der Meer vind je via www.vdmbv.com.

 

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties