— Grote Haven

Q4U Design & Device

Q4U Design & Device


Naar aanleiding van de vraag is door ontplooiing en bundeling van kennis en ervaring in maart 2006 Q4U Design&Devise opgericht met als doelstelling de opdrachtgever een compleet of gedeeld pakket aan dienstverlening te kunnen aanbieden.

Q4U Design&Devise is een ontwerp & adviesbureau dat door een heldere logische en praktische aanpak 
er zorg voor draagt dat de voorbereiding van het project volgens de door de opdrachtgever gestelde randvoorwaarden wordt gerealiseerd.

Betrouwbaarheid in advisering en planuitwerking en daarmee een goed eind resultaat is de taak
en de uitdaging voor Q4U Design&Devise, bovendien zijn wij in staat snel en flexibel een aanvraag van de opdrachtgever te behartigen.

Wat doet Q4U Design&Device?

Q4U Design&Devise is een ontwerp en adviesbureau dat zich bezig houdt met het realiseren van uw bouwinitiatief, hierbij richten wij ons op het ontwerp van nieuwbouw/verbouw- bouwkundig tekenwerk- advisering en begeleiden van vergunningstrajecten en alle overige design en devise.
Als afronding op het tekenwerk kunnen wij het ontwerp met de gestelde randvoorwaarden van de opdrachtgever vertalen in een Technische omschrijving, Programma van Eisen of een volledig Bestek en Voorwaarden.
Het goed voorbereiden en duidelijke omschrijving van de wensen is een essentieel onderdeel van de contractvorming, de kwaliteit van het werk wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de gegeven, om problemen tijdens de realisatie van het werk te voorkomen in de vorm van onduidelijkheden en/of meerwerk wordt de wens en de voorwaarden door Q4U Design&Devise met de grootst mogelijke zorg samengesteld in samenspraak met de opdrachtgever.

Hieronder staat in hoofdlijnen aangegeven welke diensten wij verzorgen:

  • Ontwerpen van nieuwbouw/verbouw.

  • verzorgen van Splitsingstekeningen. 

  • Bouwkundig tekenwerk / bestek en voorwaarden

  • Schrijven Programma's van Eisen en Technische omschrijvingen

  • Advisering en begeleiden van vergunningstrajecten

  • Maken van vluchtplannen en schema's en ontruimings plattegronden

  • En alle overige design & devise.

    Wij verzorgen zowel het totale pakket aan voorbereiding als gedeelten, zoals de hierboven opgesomde onderdelen. Ook de realisatie en de haalbaarheid kunnen wij in samenwerking met Q4U Bouwconsultants verzorgen. Dit geld voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers.


WhatsApp us!